Kdo postupuje do kraje?

Výsledky školního kola konverzace z ruského jazyka

Školní kolo se konalo v úterý 28. 1. 2020, zúčastnily se studentky z 1.B, kvinty, 2.B a 4.B.

Všechny dívky prokázaly výbornou úroveň v poslechu, který byl vybrán z ze zkušebních testů státní maturity, a velmi dobrou přípravu vybraných tématických okruhů

Zároveň bychom chtěly pochválit soutěžící, že se nebály pustit do konverzace v druhém cizím jazyce a popřát jim hodně štěstí v krajském kole i v dalších soutěžích.

Kategorie SŠ II 1. místo - Tereza Chmelařová, 4.B  

Kategorie SŠ I  1. místo - Blanka Rousová, kvinta

                          2. místo - Eileen Niederlová, 2.B

                          3. místo - Kateřina Tomášková, kvinta

Poděkování za účast a vzornou reprezentaci třídy patří také studentkám z 1.B, Veronice Horníčkové, Markétě Zachové a Lucii Zemanové.

Za porotu soutěže Mgr. Kateřina Straková a Mgr. Dagmar Tulisová