Komenský trochu jinak

V příštím roce oslavíme významné výročí – 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského.

Naše škola chtěla již s předstihem připomenout toto významné datum a obohatit výuku
studentů 2. ročníku. Pozvali jsme proto lektora Křesťanské akademie mladých Mgr.
Davida Loulu, aby nám přiblížil život Komenského trochu jinak.


Na příkladu nelehkých životních osudů tohoto pedagoga a filozofa si studenti mohli
zformulovat i svůj vastní „timeline“, časovou osu svého života. Seznámili se i s největší
touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva – při čemž mu nejvíce pomáhala víra
v Boha a v dobro člověka. Tato myšlenka se pak velice silně projevila v dokumentárních
záznamech ze života mladých manželů, kteří, stejně jako Komenský a my všichni, museli
překonat nejrůznější nástrahy života.


Cíl interaktivní besedy byl tedy splněn – studenti druhého ročníku vyššího gymnázia si
připomněli osobnost našich dějin – Jana Ámose Komenského, uvědomili si hodnoty
života vlastního a snad i nutnost zajímat se o všeobecnou nápravu věcí lidských.

Mgr. L. Havlíková

gallery