Konverzace v ruštině

Premiéra kvarty v konverzační soutěži v ruském jazyce

Ve středu 30. ledna jsme uspořádali školní kolo konverzační soutěže, kterého se zúčastnily studentky nižšího i vyššího gymnázia. Porota zasedla ve složení Mgr. Tulisová, Mgr. Straková a A. Makrushyna z 2.B.

V kategorii ZŠ a víceletá gymnázia zvítězila Blanka Rousová - postupuje do krajského kola,

na druhém místě byla Barbora Šuhajová a na třetím Kateřina Tomášková, všechny z kvarty. 

V kategorii SŠ I je na prvním místě Eileen Niederlová z 1.B a v kategorii SŠ II Aneta Josková ze 4.A. Obě postupují do krajského kola. Všichni předvedli velmi vyrovnané výkony a byli odměněni diplomem a sladkostí.

Blahopřejeme všem zúčastněným a přejeme do dalšího kola hodně štěstí!

Za komisi druhých cizích jazyků Мgr. Kateřina Straková