Konzultační hodiny pro rodiče a studenty

Kdy si se svými učiteli můžete pohovořit?

KONZULTAČNÍ HODINY

komise českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy a latiny

  Mgr. Iveta Dlouhá

úterý 8.00 – 9.00; pátek 10.00 – 11.00

 Mgr. Hana Fejtová

úterý – 7.10 – 7.55; 12.50 – 12.35

středa – 13.40 – 14.25

 Bc. Barbora Fňukalová

čtvrtek – 9.55 – 10.40              

Mgr. Lenka Havlíková

čtvrtek 7.15 – 7.45

 Mgr. Martina Janurová

čtvrtek 13.00 – 13.45

 Mgr. Jaroslav Jelínek

pondělí 13.45 – 14.30

 Mgr. Marie Kuncová

středa 14.30 – 15.15

 Mgr. Kateřina Straková

středa 13.00 – 13.30

 Mgr. Eva Tomášková

úterý 13.35 – 14.30

 

S každým vyučujícím je samozřejmě možné domluvit také jiný termín, pokud vám jimi stanovený nevyhovuje.