Konzultační hodiny zeměpis

Pomůžeme, poradíme, opravíme, vyzkoušíme, procvičíme, naučíme:-))

Mgr. Milada Paclíková čtvrtek 7:30 a 13:45. Podmínkou je zapsání se na seznam vyvěšený ve třídě B308, v jiném čase osobní domluva.

Ke konzultaci si žák přinese sešit se zápisem.

K opravě známky žák přichází připraven, v termínu do jednoho měsíce od napsání testu.