Kouzelný karavan tančí

Karavan plný tanečně-filmových překvapení zastavil u Bigy

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsme navštívili La caravane ensorcelée (Kouzelný karavan), který zastavil před naší školou. Přivítala nás paní Marie Kinská, která nám představila jejich projekt, propagující tanec a pohyb. Ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA se v okolí zámku ve Žďáru nad Sázavou Kouzelný filmový karavan usídlil na dva dny. Nabídl výběr krátkometrážních filmů na téma tanec a ukázky z představení převážně francouzských choreografů jako jsou Dominique Boivin, Paco Decina, Jean Gaudin a Beatrice Massin. (http://www.se-s-ta.cz/)

Paní Kinská se nás ptala, jaký máme přístup k tanci a zda-li tancujeme. Když se jí nedostávalo našich odpovědí, přistoupili jsme k samotnému promítání.

Jako první jsme viděli film „Jolie môme“, který většinu z nás příliš nezaujal. Dalším filmem byla „Sonata“, která měla u diváků veliký úspěch. Taneční dialog beze slov mezi mužem a ženou nás vtáhnul do děje.

Následoval film „Singing in the rain“, kde byl ústřední postavou mladý černoch, který reagoval na pohyby robotů. Posledním filmem byl „46 bis“, který na nás přes svou komediální formu působil velmi depresivně.

Promítání jsme zakončili společnou debatou o našich dojmech, kdy jsme si procvičili angličtinu a trochu i francouzštinu. Na závěr jsme byli pozváni na další setkání.

                                                                                                          Studentky 3.B