Kritéria přijímacího řízení

Pro školní rok 2021/2022

osmileté studium

čtyřleté studium