Letní škola geoinformatiky

Školení pro učitele organizované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

V srpnu jsem se spolu s dalšími kolegy účastnila Letní školy geoinformatiky v Peci pod Sněžkou.

V krásném prostředí Krkonoš jsme se od odborníků z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie dozvěděli o pokroku v dálkovém průzkumu Země, moderních geoinformačních technologiích. Kromě přednášek byl program kurzu prakticky zaměřen. Pracovalii jsme se s volně dostupnými GIS technologiemi a prostorovými daty využitelnými ve výuce. Naučili jsme se data nejen sbírat v terénu, ale i pomocí volně dostupného softwaru zpracovávat.