Literární soutěž

Vyhlášení soutěže pro tvořivé hlavičky

Milé studentky, milí studenti,

vyhlašujeme literární soutěž ve francouzském, německém a ruském jazyce. Zúčastnit se může každý, kdo má nápad a chuť psát. Těšíme se na vaše originální literární díla. Autory nejlepších příspěvků čeká sladká odměna.

Vaši vyučující druhých cizích jazyků :)))

Podmínky soutěže:

Nižší gymnázium

Téma:

Я люблю – ruský jazyk

 

Das mag ich – německý jazyk

 

Rozsah: tercie min.  50 slov, kvarta  min. 100 slov (uveďte přesný  počet slov vaší práce)

Volný slohový útvar

 

Vyšší gymnázium

Téma:

 L´histoire de Noël – francouzský jazyk

 

Weihnachtsgeschichte – německý jazyka

 

Рождественский рассказ – ruský jazyk

 

Rozsah: min. 150 slov (uveďte přesný  počet slov vaší práce)

Volný slohový útvar

Práci odevzdejte 15. 12. 2014 garantům soutěže.

FJ – garant soutěže – Mgr. Kateřina Straková

NJ- garant soutěže – Mgr. Blanka Černá

RJ – garant soutěže- Mgr. Dagmar  Tulisová