Literární soutěž

Vyhlašujeme třetí ročník literární soutěže ve francouzském, německém a ruském jazyce

Studenti mohou soutěžit ve dvou věkových kategoriích:

I.                 NG - tercie, kvarta

II.                VG - kvinta, sexta, septima a oktáva

 

Studenti tercie a kvarty napíší literární text v německém jazyce na téma Meine Familie, ve fancouzském jazyce  Ma famille v rozsahu min. 70 slov.

 

Studenti kategorie II. napíší literární text na téma:

 

 Francouzský jazyk: Mon meilleur ami, Ma meilleure amie

 Ruský jazyk: Mой лучший друг, Моя лучшая подруга

 Německý jazyk: Mein bester Freund, Meine beste Freudin

 

v rozsahu min. 150 slov. Literární útvar je libovolný. Studenti mohou napsat i báseň.

Práce bude napsána na počítači a vytištěna.

 

Termín pro odevzdání prací je 30. listopadu 2016.

 

Na vaše pěkné a originální práce se těší vyučující druhých cizích jazyků:-))