Literární soutěž

Vyhlašujeme 6. ročník literární soutěže v druhých cizích jazycích

Komise druhých cizích jazyků vyhlašuje literární soutěž ve francouzském, německém a ruském jazyce.

Své práce mohou studenti odevzdávat do 2. 12. 2019 svým vyučujícím.

 

Téma pro vyšší gymnázium:

německý jazyk: Das Leben im Jahre 2050

ruský jazyk:  Жизнь в 2050 году

francouzský jazyk: La vie en l'année 2050

minimální rozsah: 250 slov, libovolný slohový útvar

 

Téma pro nižší gymnázium:

německý jazyk: Meine Hobbys

minimální rozsah: tercie 70 slov, kvarta 100 slov, libovolný slohový útvar

 

Hodně nápadů a kreativity při tvoření textů studentům přejí všichni vyučující druhých cizích jazyků:-)