Malebná jižní Anglie

Školní zájezd do Velké Británie

Podrobné informace ke školním zájezdům do Velké Británie v roce 2023.

Destinace: Malebná jižní Anglie

Termín zájezdu pro septimu a III.B: 6.-12.5.2023 

Termín pro kvintu, sextu a II.B: 23.-29.9. 2023        

Doprava: zájezdový autobus     Ubytování: hostitelské rodiny    Strava: plná penze       

Organizace: Bigy a PRO TRAVEL CK

Podrobný program:

MALEBNÁ JIŽNÍ ANGLIE 

1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjíždět budeme od školy kolem poledne. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na
protažení a toalety.

2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do Francie, abychom se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po
vylodění v Doveru se vydáme severozápadním směrem do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti
Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník, který společně překročíme.
Poté se svezeme lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge, kde navštívíme expozici Tower Bridge
Exhibition, včetně procházky po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský
hrad The Tower, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní
je domovem korunovačních klenotů. Poté se vydáme na procházku po finančním centru Londýna - oblasti The City.
Podíváme se na památník velkého požáru Londýna a najdeme místo, kde ničivý požár vypukl. Uvidíme centrální
anglickou banku Bank of England i královskou burzu Royal Exchange a po rušných ulicích City dojdeme k monumentální
St. Paul´s Cathedral. Během prohlídky vystoupáme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn,
a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren.
V podvečer přejdeme Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern, odkud jsou pěkné výhledy zpět na čtvrť
City. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: PORTSMOUTH, WINCHESTER
Po snídani vyrazíme na výlet do přístavního města Portsmouth, kde navštívíme areál historických doků. Prohlédneme si
několik námořních muzeí a od stěžňů po kýl prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson
v bitvě u mysu Trafalgar. Výtahem se necháme vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy
na přístav i na ostrov Wight. Odpoledne přejedeme do bývalého hlavního města Anglie, do Winchesteru. Zde si
prohlédneme významnou románsko-gotickou katedrálu, která je nejdelší katedrálou v Británii, a kde jsou pochováni
někteří anglosaští králové. Poté se projdeme pěkným centrem s pěší třídou a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer
se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: ISLE OF WIGHT
Po snídani pojedeme na celodenní výlet na ostrov Wight, na který se i s naším autobusem přeplavíme trajektem.
Navštívíme venkovské sídlo Osborne House, kdysi oblíbené místo královny Viktorie. Prohlédneme si starobylý dům i
k němu přilehlé pohádkové zahrady. Poté prozkoumáme romantické ruiny hradu Carisbrooke Castle, kde byl během
občanské války vězněn král Karel I. Odpoledne se projdeme v oblasti Tennyson Downs s vyhlídkou na The Needles, které
jsou součástí krásných křídových útesů. V podvečer znovu přeplujeme průliv The Solent a odjedeme zpět na ubytování
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, BATH
Po snídani se zastavíme v historickém městě Salisbury, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní
věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému
megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému
osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne
strávíme v bývalých římských lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem, uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney
Bridge a ponoříme se do 2 000leté historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme na ubytování do
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Poslední den v Anglii vyrazíme opět do centra Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie
města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly
Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme
- např. místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal
FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye
nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, v podvečer se
s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme
na noční trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole
přijedeme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel), cesta trajektem i s autobusem na ostrov Wight a zpět
- 4x ubytování v anglických rodinách, 4x snídaně, 4x večeře, 4x oběd formou balíčku
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- pestrý informační materiál pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 165,- GBP)

Poznámky:
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit, výběr atrakcí bude domluven při plánování zájezdu
Upozornění:
S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit