Malý průvodce přijímacími zkouškami

Chcete studovat na Bigy a přitom máte obavu z přijímacích zkoušek?

Nebojte se! Připravili jsme pro vás jednoduchého průvodce, nabízíme přípravné kurzy i individuální konzultace. Náš školní tým je připraven vám pomoci!

  1. výběr dvou středních škol, na které budete podávat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, přičemž do výsledného hodnocení mu bude započtena zkouška s lepším výsledkem.

Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, koná zkoušku jen jednou.

  1. příprava na přijímací zkoušky

Od února 2020 připravujeme pro budoucí uchazeče opět přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Nabízíme nejen systematickou a kvalitní přípravu na novou formu přijímacích zkoušek, ale také výjimečnou možnost seznámit se s prostředím naší školy, se způsobem středoškolského studia i s našimi pedagogy.

Více informací o přípravných kurzech najdete zde.

  1. přihláška ke studiu

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ mohou uchazeči získat na základní škole, nebo je možné si ji vytisknout nebo stáhnout v elektronické podobě z webových stránek naší školy.

Přihláška

Termín odevzdání přihlášky ke studiu: 1. 3. 2020 (2. 3. 2020)

Přihlášku může zákonný zástupce uchazeče:

a) do školy doručit poštou,

b) odevzdat osobně v kanceláři školy,

c) odevzdat na přípravných kurzech pedagogům.

Na přihlášce není nutné vyplňovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

  1. přijímací zkoušky

Termíny pro konání přijímací zkoušky (osmiletý obor): 16. dubna 2020 a 17. dubna 2020

Termíny pro konání přijímací zkoušky (čtyřletý obor): 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit testů v řádném termínu a doručili škole omluvu, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60 c odst. 3 školského zákona)

  1. termín: středa 13. 5. 2020
  2. termín: čtvrtek 14. 5. 2020

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny 28. dubna 2020.

Kritéria přijímacího řízení (osmiletí)

Kritéria přijímacího řízení (čtyřletí)

  1. odevzdání zápisového lístku

Po úspěšném přijetí ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat zápisový lístek.

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit!

Těšíme se na Vás a přejeme Vám úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

 

                                                                                                                       Tým Bigy