Maturita z angličtiny?

Jazykové certifikace FCE

 "Možnosti nahrazení profilové zkoušky z AJ jazykovým certifikátem."

 Informace uveřejněny vedením školy v říjnu 2020:

"Ředitel školy má možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky.V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené RVP pro gymnázia nebo vyšší.Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2021.

(Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021)."

 

Aktuální informace RNDr. Jitky Ryškové, vedoucí Zkouškového centra Britské Rady při VŠP v Jihlavě ze čtvrtka 28.1.2020:

"Cambridgeská zkouška FCE – Zkouškové centrum British Council při VŠPJ, prezenční  forma, poslech se sluchátky – uskuteční se co nejdříve, ovšem musí být vyhlášen stupeň 4 podle „PES“

zkouška do 14.2. – výsledky 26.3. – 19.4. – na zkoušku se lze přihlásit a zaplatit těsně před jejím konáním, 6 volných míst

zkouška v rozmezí 15. – 28. 2. – výsledky 13.4. – 4.5. - na zkoušku se lze přihlásit a zaplatit těsně před jejím konáním, 21 volných míst

V této výjimečné situaci lze od zkoušky odstoupit a peníze budou vráceny."

Připomínám, že pokud student úspěšně cambridgeskou zkoušku složí, Sdružení rodičů a přátel Bigy hradí 50% zaplacené částky na základě přiloženého certifikátu a výpisu z účtu o výši úhrady zkoušky.

PhDr. Jitka Stráská, VPK AJ