Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 2020/2021

Maturitní otázky z matematiky – oktáva,4.B 2020/2021

1.      Výroková logika, množiny, důkazy

2.      Mocniny, odmocniny, iracionální rovnice a nerovnice

3.      Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice

4.      Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice

5.      Úprava algebraických výrazů, číselné obory

6.      Rovnice a nerovnice s parametrem

7.      Nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní    

         hodnotou

8.      Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

9.      Funkce absolutní hodnota, kvadratická funkce, lineárně-lomená funkce

10.     Komplexní čísla, binomická rovnice

11.     Obvody a obsahy geometrických obrazců

12.     N-úhelníky a jejich konstrukce

13.     Pravděpodobnost a statistika

14.     Posloupnost geometrická, nekonečná geometrická řada

15.     Posloupnosti, aritmetická posloupnost

16.     Vektorová algebra, analytické vyjádření přímky a roviny

17.     Základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru

18.     Shodná zobrazení

19.     Podobná zobrazení, množiny všech bodů dané vlastnosti

20.     Řešení pravoúhlého trojúhelníku, trigonometrie

21.     Řezy těles, objemy a povrchy těles

22.     Kombinatorika, binomická věta

23.     Neurčitý integrál

24.     Limita funkce a její užití

25.     Kuželosečky

                                                                          Mgr. Iva Burešová