Maturitní témata z biologie

Seznam maturitních témat z biologie

Maturitní témata k maturitní zkoušce z biologie  2015/2016

1.Základní vlastnosti organismů,fyziologické děje v organismech,fylogeneze orgánů.
2.Buňka prokaryotní a eukaryotní,rostlinná a živočišná.
3.Viry a bakterie.
4.Houby,systém,význam.Lišejníky.
5.Anatomie a morfologie rostlin
6.Nižší rostliny,evoluce a systém.
7.Vyšší rostliny.Nahosemenné rostliny,přehled,význam.
8.Krytosemenné rostliny,přehled,hospodářský význam
9. Diblastica: živočišné houby,žahavci     Triblastica:Ploštěnci,hlísti
10.Členovci: klepítkatci,žabernatí,vzdušnicovci
11.Jednobuněční živočichové.
12..Coelomoví nečlánkovaní (měkkýši) a coelomoví článkovaní ( kroužkovci)
13.Hmyz
14.Strunatci,nižší obratlovci.
15.Vyšší obratlovci,systém.
16.Pohyb organismů,opěrná a pohybová soustava člověka
17.Tělní tekutiny,krev.Oběhová soustava a imunitní systém člověka.
18.Dýchání organismů.Dýchací soustava člověka.
19.Metabolismus organismů.Trávicí soustava člověka,metabolismus živin.
20.Vylučování škodlivin.Vylučovací soustava člověka,homeostáza,fce kůže.
21.Řídící systémy organismů a člověka.
22.Rozmnožování organismů,rozmnožovací soustava člověka.
23.Reakce organismů na vnější prostředí,smyslové orgány člověka.
24.Základy genetiky, genetické pojmy.Mendelovy zákony.
25.Molekulární genetika,genové inženýrství,klonování.
26.Genetika člověka,metody výzkumu,dědičné choroby a rodokmen.
27.Ekologie populací,společenstev a ekosystémů.
28.Základy ekologie,organismy a prostředí.
29.Antropoekologie,ochrana přírody v ČR,ekologie krajiny.
30.Společnost a biologie,etika v biologii,významní vědci z oboru,dějiny biologie,antropologie.


Ing. Lenka  Melicharová