Medailonky osobností

Evropský den jazyků - cizí jazyk ve vědě i kultuře

K letošnímu Evropskému dni jazyků studenti vyššího i nižšího gymnázia připravili prezentaci historických i současných osobností, jejichž mateřským jazykem je ruština nebo francouzština. Připomněli jsme si fyziologa Pavlova, hokejistu Ovečkina, spisovatele Exupéryho nebo Goscinnyho a mnohé další.

Ostatním studentům tak přiblížili svět vědy, kultury, sportu nebo literatury, reprezentovaný celosvětově známými lidmi, které si mnozí s ruským nebo francouzským jazykem ani nespojovali. Žáci tercie medailonky doplnili hezkými kresbičkami.

Mgr. Kateřina Straková

gallery