Meeting 19

V sobotu proběhne již čtvrtý ročník studentské konference.

Přihlášky zájemců bohužel z kapacitních důvodů již nepřijímáme. Plně obsazeno.