Mezinárodní olympiáda v ruštině 2019/2020

Olympiádu organizuje Státní univerzita v Sankt-Petěrburgu

Soutěž má dva typy.

První je pouze on-line a studenti vypracovávají ve vymezeném čase úkoly z oblasti gramatiky, slovní zásoby a porozumění textu. V náročnosti je podobná mezinárodním jazykovým zkouškám 

V této soutěži se do semifinále dostaly studentky Aleksandra Makrushyna ze 3.B a Veronika Horníčková a Markéta Zachová z 1.B

Náročných on-line testů se nebáli ani Jan Kvasnička a Pavlína Jílková z 1.B a Blanka Rousová z kvinty.

Druhý typ olympiády je on-line jen ve výběrovém kole. Finále je organizováno v každém ze zúčastněných států prezenčně. Opět má podobu mezinárodní zkoušky, navíc je zde kategorie mluvního projevu.

Z našich studentů do finálového kola v Praze postoupily Eileen Niederlová z 2.B, Blanka Rousová z kvinty (1.kat.) a Tereza Chmelařová ze 4. B (2.kat.).

Blahopřejeme!