Mezinárodní projekty Evropské unie

Nový vzdělávací program Erasmus +


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje

spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a

mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení.

Naše škola získala grant v programu Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius.

V rámci projektu plánovaného na 24 měsíců jsme spolupracovali se školou Kuokkalan koulu

v Jyväskylä ve středním Finsku na téma Využití církevních památek UNESCO v našich

regionech ve 21. století,  finální produkt projektu Wirkko magazine  byl oceněn nejvyšším

certifikátem v České republice Pečetí kvality.

V oblasti Programu Life Long Learning jsme získali granty, které podpořily mobility v oblasti

vzdělávání a umožnily osvojení dalších schopností, znalostí či dovedností a zvýšení

učitelského odborného a osobního rozvoje, zdokonalení znalosti anglického jazyka a zvýšení

povědomí o kultuře Velké Británie, zapojení do sítě mezinárodních kontaktů a získání smyslu

pro evropské občanství a evropskou identitu. Mobility byly uskutečněny na Oxford Language

School v Londýně, Language School of Edinburgh ve Skotku, English Language School v

Bournemouthu v Anglii a welšském Bangoru.

Důležitou součástí mezinárodních projektů je program eTwinning, který je založený na

využívání moderních komunikačních technologií zejména internetu. Naše škola

spolupracovala se školami ve Francii a Polsku, v současné době studenti primy pracují na

projektu se Slovinskem.

V loňském školním roce byl náš projekt Kalogagathia schválen v rámci projektů mobility pro

pedagogické pracovníky školního vzdělávání, v letošním roce jsme podali projekt We are the

readers zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti.

PhDr. Jitka Stráská