Mgr. Kateřina Straková

vyučuje: FRJ, RUJ
třídní učitel: oktáva
telefon: 566502484
email: katka.strakova@bigyzr.cz

Další odborné znalosti:

 

Název kurzu:         Formation continue national         

Školitel:                  Ambassade de France             

Název kurzu:       Perfectionnement en langue, communication et civilisation                    

Školitel:                  Cavilam Vichy, Universités de Clermont-Ferrand, France              

Název kurzu:       Evaluation linguistique en classe de FLE: CECR et portfolio                  

Školitel:                  Ambassade de France, Marie-Louise Fuchs

Název kurzu:       Hodnotitel písemných prací státní maturity z ruského jazyka               

Školitel:                  Cermat Praha

Název kurzu:       Hodnotitel ústní zkoušky státní maturity z ruského jazyka  

Školitel:                  Cermat Praha

Název kurzu:       Hodnotitel písemných prací státní maturity z francouzského jazyka

Školitel:                  Cermat Praha

Název kurzu:       Hodnotitel ústní zkoušky státní maturity z francouzského jazyka    

Školitel:                  Cermat Praha

Název kurzu:       Certifikační zkouška -  Centrální hodnotitel písemných prací z ruského jazyka

Školitel:                  Cermat Praha

Název kurzu:       Vzdělávací modul ICT

Školitel:                 Fenomen multimedia

Název kurzu:         Ruština v praxi         

Školitel:                 FF MU Brno, doc. PhDr.K. Lepilová, CSc.

Název kurzu:      Postgraduální vzdělávání učitelů ruštiny, Ústav slavistiky FF MU

Školitel:                 FF MU Brno, doc. PhDr.K. Lepilová, CSc.

Název kurzu:         Současná mluvená francouzština

Školitel:                 Descartes v.o.s., Jerôme Boyon, Praha                     

Název kurzu:       Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Školitel:                 Fakta s.r.o.

Název kurzu:       Práce s mimořádně nadanými žáky

Školitel:                 Fakta s.r.o.

Název kurzu:       Sociologie a vztahy ve třídě

Školitel:                 PhDr. Bernardová

Název kurzu:       Metoda CLIL poprvé v naší škole

Školitel:                 NIDV – Mgr. H. Plitzová

Publikační činnost:

Název publikace: Francouzština konverzace

Vydal:                    Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Název publikace: Reálie Ruska 1

Vydal:                    Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Název publikace: Reálie Ruska 2

Vydal:                    Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

 

Jazykové znalosti:

Cizí jazyk:           Ruský jazyk

Úroveň znalostí:   Závěrečná státní zkouška FF UJEP Brno

Cizí jazyk:           Francouzský jazyk

Úroveň znalostí:  Všeobecná státní jazyková zkouška, Brno