Mít pocit pohody!?

Happyology-"šťastnologie".

Mít pocit pohody!?

 

Milí čtenáři tohoto příspěvku, ráda bych se s Vámi podělila o několik poznámek z prezentace Alexe Thorpa na světové konferenci o budoucnosti výuky angličtiny na světě, konané 17. října 2020 v Londýně.

 

Na čem závisí míra osvojení nových poznatků při studiu?

Na vaší víře, efektivitě učení, houževnatosti a optimismu.

Ve vzdělávacím procesu se nepohybujete sami, váš učitel by měl být zkušený, pozitivní, měl by mít rád své studenty a svoji práci.

 

Váš úspěch  závisí na dalších faktorech například na tom, co se děje ve třídě mezi studenty, mezi studenty a učiteli, mezi studentem a učitelem.

Techniky výuky a materiály jsou překvapivě druhořadé.

Míra vašich výsledků, znalostí, dovedností a kompetencí je závislá na nás všech!

 

Abychom dosáhli uspokojivých studijních výsledků, podívejme se na psychologický vědní obor tzv."Happyology", který se zabývá myšlenkami štěstí, sebeuspokojení a radosti z práce, studia a ze života obecně.

Představím Vám několik faktorů, které modifikují Váš pocit štěstí ve vyučovacím procesu:

- biologické (např. dnes je mi dobře, nic mě nebolí, jsem vyspaný/á, ve třídě je horko/zima)

- osobnostní (co jsem za člověka, jaké mám morálně volní vlastnosti)

- vztahové (jaký mám vztah ke spolužákům, učiteli, předmětu)

- institucionální (rád studuji na této škole)

- kulturní (baví mě obsah předmětu, chci rozvíjet to, co již vím)

- globální ( v dnešním světě bych měl umět anglicky).

 

Jak bychom mohli docílit pocitu duševní pohody tzv. well-being, který byl popsán americkým profesorem pozitivní psychologie Martinem E.P.Seligmanem v roce 2011?

Je na každém z nás probudit vlastní pozitivní emoce, mít radost i z dílčího úspěchu, pěstovat pozitivní vztahy nejen v rodině, ale i ve třídě se spolužáky a učiteli, každý z vás by měl znát smysl svého snažení a učení a také by se měl aktivně zapojit do vzdělávacího procesu.

 

Milí studenti, ať už se učíme distančně anebo prezenčně, váš úspěch, výsledky ve studiu, vaše radost z učení závisí na Vás, Vaší rodině, na učitelích i vzdělávací instituci.

Přeji vám hezké dny a radost z práce!

 

PhDr.Jitka Stráská, vyučující AJ