Na BIGY, na čtyřistašestce, to pěkně kypí, třaská a vybuchuje!

Chemický kroužek se setkal s velkým zájmem studentů.

Na BIGY, na čtyřistašestce, to pěkně kypí, třaská a vybuchuje!
Začátkem dubna byl na našem gymnáziu pro značný zájem otevřen chemický kroužek pod vedením Mgr. Filipové. Kroužek se nese v duchu chemických praktik a probíhá ve školní laboratoři Newton science centra v pravidelných intervalech každé pondělí a čtvrtek 8. a 9. vyučovací hodinu. Zájem o chemické laborování je opravdu velký. Čtvrteční skupina studentů z vyššího gymnázia musela být dokonce rozdělena na 2 poloviny, které se v účasti pravidelně střídají. Pondělní skupinku tvoří žáci z nižšího gymnázia.
Chemická praktika byla zahájena vybranými chemickými pokusy jako vybuchující sopka, nehořlavá bankovka, malování ohněm, Faraonovi hadi, sloní zubní pasta, hrnečku vař nebo duch v baňce. Účastníci kroužku se mohou těšit na další zajímavé chemické pokusy, jako například extrakce rostlinných pigmentů, redoxní vlastnosti kovů, důkaz kyseliny octové v okurkovém nálevu, příprava mýdla, důkaz bílkoviny v semenech hrachu a jiné.
Chemické nadšení našich studentů nás velice těší!

kroužek chemie