Na návštěvě v Archeologickém ústavu

V pátek 4.11. 2022 zavítali studenti kvinty a historického semináře na dny otevřených dveří Akademie věd v Brně

V Brně studenti navštívili Archeologický ústav AV, kde pro ně jeho pracovníci připravili několik stanovišť, u kterých postupně každý z nich vysvětlil podstatu své práce. Hned na začátku studenti obdrželi také pracovní list, do kterého v průběhu výkladu archeologů doplňovali získané informace.

Jako první žáci navštívili knihovnu, která je běžně přístupná veřejnosti. Prohlédli si zde například největší knihu celé knihovny, různé rukopisy a podobně. Od pracovníků archívu se také dozvěděli, jakým způsobem vznikají nálezové zprávy, což bylo názorně předvedeno i na negativech a jejich popiscích. Poté měli studenti možnost se podívat do laboratoře keramiky, kde zjistili, jak z malých střepů postupně vzniká rekonstrukce celé nádoby. Tento proces jim byl názorně předveden a mimo jiné mohli vidět i velmi známou moravskou malovanou keramiku. Ve vedlejší místnosti se pak nacházel rentgen, který je při archeologické práci rovněž velmi důležitý. Následně se studenti přesunuli do laboratoře kovů, kde jim byl vysvětlen proces konzervace kovů, dále si zde prohlédli některé pravěké kovové předměty, a to i detailně pod mikroskopem. Předposlední místnost byla věnována osteologii, kde měli žáci možnost na vlastní oči vidět rozdíly mezi lidskými a různými zvířecími kostmi, mezi kterými se nacházel třeba i krční obratel mamuta.

Na závěr studenti dostali už jen drobný dárek za vyluštěnou tajenku a v poslední místnosti, kterou navštívili, si pak mohli zahrát zajímavé hry.

Blanka Rousová a Barbora Šuhajová (oktáva)

gallery