Náš poslední rok s francouzštinou

Studentka čtvrtého ročníku se ohlíží za studiem francouzštiny

Ve čtvrtém ročníku nižšího gymnázia jsme si mohli vybrat, jestli se chceme na vyšším gymnáziu učit francouzštinu, němčinu nebo ruštinu. Volba každého z naší budoucí skupiny byla jasná. Ladnost a přízvuk tohoto románského jazyka nás naplno oslnila a my se rozhodli, že následující čtyři roky strávíme ve společnosti francouzské gramatiky, ale i významných osobností jako například Charlese de Gaulla nebo Edith Piaf. Nyní jsme v posledním ročníku a ve Francii si již dokážeme objednat kávu, koupit stylové šaty nebo sehnat pracovní místo. Postupem času jsme si zdokonalovali své francouzské „ER“, které by nám kdejaký rodilý mluvčí mohl závidět. Jak jsme ale prožili náš poslední rok s francouzštinou?

V září jsme si napsali opakovací testíček, který prověřil, že naše znalosti jsou dostatečné pro další gramatické záludnosti. Naše hodiny však nebyly založeny pouze na poučkách o časování sloves nebo členu dělivém. Pondělní hodiny byly v režii každého z nás. Každý z naší skupiny si mohl vyzkoušet roli učitele na vlastní kůži. Po dvojicích jsme si nachystali různé aktivity, které měli zabavit celou třídu a zdokonalit ostatní v používání jazyka. Časté byly hry jako například oběšenec nebo kufr, při kterém jsme zjistili, že možná umíme pojmenovat spoustu zvířat, ale naše umělecká ztvárnění nás přesvědčila, že na malířskou dráhu se opravdu nedáme. V druhém pololetí jsme se v pondělních hodinách zaměřili na projekty o Francii, její kultuře, literatuře, památkách nebo gastronomii. Při této příležitosti nás paní profesorka překvapila svým domácím francouzským koláčem quiche loraine, který jsme posléze řádně ocenili.

Úterní hodiny byly zaměřeny na gramatiku, slovní zásobu a písemné práce. Tento rok jsme trénovali slovíčka o jídle, naučili se jak reagovat v restauraci pomocí dialogů, které jsme si pečlivě nachystali a prakticky nacvičili v naší školní kavárněJ Celou naši výuku doplňovala čtvrteční hodina, kterou jsme trávili v počítačové učebně. Díky odkazům na společném emailu naší francouzské skupiny jsme si mohli zdokonalit naši slovní zásobu a celkové znalosti jazyka.

V neposlední řadě jsme měli skvělou příležitost setkat se s rodilou mluvčí Laëtitií de Bourgogne, která nepřerušila tradici výborných lektorek, které obohacují a rozšiřují výuku francouzštiny na naší škole. Velkým přínosem pro nás byly i návštěvy a diskuse s paní hraběnkou Thamar Kinskou.

Čtvrtý ročník utekl jako voda. Francouzština nebyla tak jednoduchý jazyk, jak jsme si mysleli, avšak některé znalosti třeba někoho z nás zavedou do Paříže nebo do jiných francouzsky mluvících zemí.

Radka Filipi, oktáva

oktáva

 oktáva

                           oktáva,4B