Naše studentky na týdenním online německém kurzu

Týdenní online kurz v němčině

Tento týden dostala skupinka 5 studentek z naší školy možnost být součástí projektu rakouské vysoké školy. Děvčata tráví každé dopoledne na webové plaformě s německou lektorkou a věnují se konverzaci, rozšiřování slovní zásoby a ostatním zajímavým aktivitám. To vše pod jedním společným tématem lidské vztahy. Protože vztahy jsou téměř určující částí našich životů, určitě se studentky při diskuzi nenudí. Děkujeme za možnost účasti na tomto projektu.

Závěrem postřehy jedné z účastnic kurzu, Adély Pivničkové ze septimy:

"Projektový týden s rodilou mluvčí je velmi přínosný. Rozšířila jsem si svou slovní zásobu o nová užitečná slovíčka a také jsem se dozvěděla spoustu názorů ostatních spolužáků na téma Beziehungen (vztahy). Jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit. Akorát mě mrzí, že tak rychle utekl!"