Naši partneři

logo1

 
Deset studentů Bigy bylo vybráno na prestižní univerzitní stáže. Pracují pod vedením odborníků v přírodních vědách. Absolvování kurzů v angličtině a složení závěrečného testu podstatně zvyšuje pravděpodobnost jejich přijetí na zahraniční univerzity. Nejlepší z nich se zúčastní studijních programů na univerzitách v USA. 

logo2

 
Bigy je partnerskou školou MU. Cílem společného projektu je péče o nadané studenty a zkvalitnění poradenské činnosti školy v oblasti vhodného výběru studijních oborů, které nabízejí vysoké školy. 

logo3

 
Bigy navázalo úspěšnou spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK. Díky bývalé studentce Doc. Pharm. Dr. Lucii Novákové, Ph.D. odborné asistence pro výzkum a výuku, si studenti rozšiřují znalosti v oboru analytické chemie. 

logo4

 
V rámci stáží projektu Tři nástroje a Otevřená věda III naši studenti dojíždějí na akademická pracoviště, kde se pod vedením nejlepších českých vědců podílejí na výzkumných projektech. Na základě výsledků se pak účastní vědeckých konferencí světového významu - např. Nobel Prague Get-Together.

logo5

 
Kolpingovo dilo ČR reprezentuje zřizovatele školy. Má zastoupení v 64 zemích světa. Duchovní záštitu nad činností této organizace převzal Dominik kardinál Duka. 

logo6

 
Bigy spolupracuje s nakladatelstvími Oxford University Press, Cambridge, Fraus a INFOA. Díky učebnicím, které vydává právě INFOA, jsou studenti Bigy cíleně připravováni k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. 

logo7

 
Bigy je zapojeno do projektu Příprava jazykové certifikace, jehož cílem je zavádění moderních vyučovacích metod do výuky jazyků. Tyto metody zvyšují kvalitu výuky a připravují studenty na mezinárodní jazykové certifikace. V minulém školním roce získalo jazykový certifikát 47 studentů Bigy. 

logo8

 
19 studentů naší školy se zapojilo do vzdělávacího projektu pro nadanou mládež Talnet. Cílem projektu je identifikace nadaných studentů. Studenti absolvují šest lekcí s úkoly a pod vedením lektora zpracují seminární práci, kterou poté obhájí.

logo9

 
Bigy spolupracuje s Výzkumným ústavem pedagogickým. Od roku 2004 se podílelo na programu Pilot G, který byl zaměřen na tvorbu školních vzdělávacích programů. Dále Bigy spolupracovalo na projektu Kurikulum G a Kvalitní škola.   

logo10

 
Novým partnerem pro hledání nových přístupů k žákům je Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze. Konzultujeme především s PhDr. Ivanou Bernardovou.  Snažíme se vytvářet podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tzn. pro žáky mimořádně nadané i pro žáky se zdravotním znevýhodněním.  

logo11

 
Naše dlouhodobá spolupráce s PPP Žďár nad Sázavou je účinná a přináší efektivní výsledky pro zkvalitnění vzdělávacího procesu.

asociace

 
Obsahem spolupráce Bigy a Asociace jsou profesní diskuse, společné vzdělávací postupy a projekty. Uvedené aktivity jsou významné především pro další vzdělávání učitelů a pro rozvoj vzájemných vztahů mezi školami a jejich žáky.

logo12

 
S „televizí dobrých zpráv“ spolupracuje Bigy především v rámci výuky mediální výchovy. V loňském školním roce spolupracovalo Biskupské gymnázium a televize Noe na přípravě a realizaci přímého přenosu studentského muzikálu Gedeon.

logo13

 
Bigy vede své žáky k dobrovolnictví, tedy k tomu, aby věnovali svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku na odměnu. V tomto směru škola spolupracuje s centrem pro rodiče a děti Kopretina, kde dobrovolníci z řad našich žáků pomáhají.

logo14

 
S Bussines Success Bigy spolupracuje za účelem optimalizace systému řízení školy a marketingu.