Naši partneři

logo1

 
Deset studentů Bigy bylo vybráno na prestižní univerzitní stáže. Pracují pod vedením odborníků v přírodních vědách. Absolvování kurzů v angličtině a složení závěrečného testu podstatně zvyšuje pravděpodobnost jejich přijetí na zahraniční univerzity. Nejlepší z nich se zúčastní studijních programů na univerzitách v USA. 

logo2

 
Bigy je partnerskou školou MU. Cílem společného projektu je péče o nadané studenty a zkvalitnění poradenské činnosti školy v oblasti vhodného výběru studijních oborů, které nabízejí vysoké školy. 

logo3

 
Bigy navázalo úspěšnou spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK. Díky bývalé studentce Doc. Pharm. Dr. Lucii Novákové, Ph.D. odborné asistence pro výzkum a výuku, si studenti rozšiřují znalosti v oboru analytické chemie. 

logo4

 
V rámci stáží projektu Tři nástroje a Otevřená věda III naši studenti dojíždějí na akademická pracoviště, kde se pod vedením nejlepších českých vědců podílejí na výzkumných projektech. Na základě výsledků se pak účastní vědeckých konferencí světového významu - např. Nobel Prague Get-Together.

logo5

 
Kolpingovo dilo ČR reprezentuje zřizovatele školy. Má zastoupení v 64 zemích světa. Duchovní záštitu nad činností této organizace převzal Dominik kardinál Duka. 

logo6

 
Bigy spolupracuje s nakladatelstvími Oxford University Press, Cambridge, Fraus a INFOA. Díky učebnicím, které vydává právě INFOA, jsou studenti Bigy cíleně připravováni k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. 

logo7

 
Bigy je zapojeno do projektu Příprava jazykové certifikace, jehož cílem je zavádění moderních vyučovacích metod do výuky jazyků. Tyto metody zvyšují kvalitu výuky a připravují studenty na mezinárodní jazykové certifikace. V minulém školním roce získalo jazykový certifikát 47 studentů Bigy. 

 

 

Bigy je partnerskou školou Centra pro talentovanou mládež. Využívá on-line kurzy vedené v angličtině lektory ze zahraničních univerzity (Johns Hopkins University, Florida Virtual School Global, University of Nebraska High School), připravuje  studenty na složení AP zkoušek.

logo9

 
Bigy spolupracuje s Výzkumným ústavem pedagogickým. Od roku 2004 se podílelo na programu Pilot G, který byl zaměřen na tvorbu školních vzdělávacích programů. Dále Bigy spolupracovalo na projektu Kurikulum G a Kvalitní škola.   

logo10

 
Novým partnerem pro hledání nových přístupů k žákům je Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze. Konzultujeme především s PhDr. Ivanou Bernardovou.  Snažíme se vytvářet podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tzn. pro žáky mimořádně nadané i pro žáky se zdravotním znevýhodněním.  

logo11

 
Naše dlouhodobá spolupráce s PPP Žďár nad Sázavou je účinná a přináší efektivní výsledky pro zkvalitnění vzdělávacího procesu.

asociace

 
Obsahem spolupráce Bigy a Asociace jsou profesní diskuse, společné vzdělávací postupy a projekty. Uvedené aktivity jsou významné především pro další vzdělávání učitelů a pro rozvoj vzájemných vztahů mezi školami a jejich žáky.

logo12

 
S „televizí dobrých zpráv“ spolupracuje Bigy především v rámci výuky mediální výchovy. V loňském školním roce spolupracovalo Biskupské gymnázium a televize Noe na přípravě a realizaci přímého přenosu studentského muzikálu Gedeon.

logo13

 
Bigy vede své žáky k dobrovolnictví, tedy k tomu, aby věnovali svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku na odměnu. V tomto směru škola spolupracuje s centrem pro rodiče a děti Kopretina, kde dobrovolníci z řad našich žáků pomáhají.

logo14

 
S Bussines Success Bigy spolupracuje za účelem optimalizace systému řízení školy a marketingu.