Naši partneři

Nejen vědecké instituce, se kterými Bigy spolupracuje

Akademie věd ČR

CTY Central Europe

Česká křesťanská environmentální síť

Jihočeská univerzita

Johns Hopkins University

Konzervatoř Jaroslava Ježka

MU Brno

Rakouský institut

Ruské středisko vědy a kultury

UHK Hradec Králové

UK Praha

VŠCHT Praha

VUT Brno

Záchranná stanice Pavlov

...