Naši studenti na Karlově Univerzitě

Pedagogická fakulta katedra anglistiky

První den stáže jsme strávili psaním motivačního dopisu, ve kterém jsme psali, co od stáže očekáváme a co chceme, aby nám stáž přinesla. Druhý den našeho pobytu v Praze jsme se seznámili s paní PhDr. Terezou Topolovskou PhD, prohlédli jsme si zrenovovanou budovu pedagogické fakulty a setkali se s lektory katedry anglistiky. Další den jsme měli cvičení z oboru anglické fonetiky a fonologie a korpus, poté nás čekala přednáška z anglické literatury. Poslední den nás čekaly další přednášky z anglické a americké literatury od 20. století do současnosti.

Přednášky i cvičení se nám moc líbily a byly pro nás velmi obohacující. Na závěr jsme s paní PhDr. Terezou Topolovskou hovořili o možném bakalářském i magisterském studiu na Univerzitě Karlově a o tom, co obnáší a jaké je povolání učitele. Dále jsme debatovali o programu EU Erasmus, který nám paní Topolovská vřele doporučila. Poté jsme se rozloučili s paní PhDr. Topolovskou a páteční dopoledne jsme strávili cestou zpět do Žďáru nad Sázavou.

Adéla Blažíčková, Miroslav Kružík 3.B