Naši studenti na vědecké konferenci v Brně

Již druhým rokem studenti Biskupského gymnázia stážují na na vědeckých pracovištích v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR

 
 

V současné době to jsou:

Rejšková Alžběta z oktávy - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR
Kohoutek Jan ze septimy - Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Kadlčík Martin ze septimy - VUT Brno, fakulta strojního inženýrství
Matula Dominik - Matematický ústav Akademie věd ČR
Eva Michalová ze septimy - Univerzita Tomáše Bati, fakulta aplikované informatiky
Kateřina Vránová ze septimy -  Masarykova univerzita Brno, fakulta lékařská, biofyzikální ústav
Zuzana Komárková ze septimy -  Masarykova univerzita Brno, fakulta lékařská, biofyzikální ústav
Julie Františka Pešlová ze septimy -  Univerzita Tomáše Bati, fakulta aplikované informatiky
Kohout Jiří ze III. B - Ústav termomechaniky Akademie věd ČR
Göttler Tadeáš ze septimy - Palackého univerzita Olomouc, fakulta geoinformatiky
Pohanková Tereza z kvinty - Ústav termomechaniky Akademie věd ČR
Burešová Natálie ze sexty - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČRV úterý 22.3. a 29.3 stážisté seznámili svoje spolužáky, zájemce z řad studentů ostatních ročníků a v neposlední řadě i pedagogy,  se svojí prací a s projekty, na jejichž realizaci se podílejí. V živé diskusi se tak mohli připravit na účast na Studentské vědecké konferenci projektu Otevřená věda II. Konference se bude konat v prostorách Ústavu přístrojové techniky Akademie věd  ČR, v. v. i., v pondělí 11. dubna 2011 v Brně. Studenti  představí témata svých stáží a prezentaci svých výsledků před odborným i laickým publikem.
Nejlepší z účastníků konference budou vybráni k prezentaci projektu do zahraničí.
O průběhu konference Vás budeme informovat.

Přejeme hodně štěstí!

                                                          Za komisi matematiky, fyziky a ICT Mgr. Iva Burešovávědeká konference