Návštěva ve Francouzské alianci

Studenti Bigy ve Francouzské alianci v rámci Evropského dne jazyků

Dne 24. září se skupina žáků, studentů francouzštiny, vydala do Brna, do instituce zvané Alliance française (AF). Žáci různého stupně jazykových znalostí se pod vedením paní Strakové zúčastnili lekce s rodilým mluvčím, mladým Francouzem Mathisem. Nejdříve se všichni zdráhali mluvit, ale potom Mathis zakázal paní učitelce překládat do češtiny a všichni se hned rozmluvili. Zahráli jsme si jazykové hry, dozvěděli se o práci AF v ČR a nakonec jsme dostali informační brožurky o jazykových zkouškách a záložky. Myslím, že všem tahle exkurze, konaná u příležitosti Evropského dne jazyků, mnoho přinesla. Krásný den jsme zakončili návštěvou Vaňkovky. Jindřich Jaroslav Doležal