Návštěva z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny

Malé výročí spolupráce s pražskou křesťanskou poradnou

Motto:
"Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro ně nejdříve sebeúctu a pak teprve dům. Prstem bych víc malovala než hrozila. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala. Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála. Víc bych ho objímala, a míň s ním válčila. Viděla bych v žaludu častěji dub. Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná. Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky."
                                                                                        Z webových stránek KPPP

Čas velmi rychle běží, zvláště v případě spolehlivého fungování. Letos "slavíme" pět let od chvíle, kdy se naplno rozběhla spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou se sídlem v pražské Pernerově ulici. Již pět let k nám do školy neúnavně jezdí PhDr. Bernardová a pomáhá nám svými odbornými radami řešit různé problémy. Jsme rádi za její nadhled a porozumění mládeži. 

Pomáhá například studentům druhých ročníků při volbě seminářů. Doporučení nejsou nahodilá, ale vycházejí z testování, které má tři části: vyplnění osobnostního dotazníku NEO, online TSI a zájmy studenta. Dále nám poskytuje informace pro práci s nadanými studenty nebo pro tvorbu IVP. Samozřejmě nám podává pomocnou ruku i v jiných případech.

Tak ať se nám spolupráce daří i nadále!