Netradiční hodina anglického jazyka

V rámci realizace projektu Comenius se studenti seznámili s finskými Vánocemi.

Na vánoční hodinu angličtiny si pro nás paní profesorka Stráská připravila něco málo z finské kultury a jazyka, poněvadž pracuje jako koordinátora projektu Comenius s partnerskou školou ve finském Jyväskylä již druhým rokem. Měli jsme možnost dozvědět se trochu o tradičních finských Vánocích. Liší se od našich Vánoc jak v pokrmech a sladkých pochoutkách tak i v samotných oslavách.

Ve Finsku mají speciálního „ Santa Clause“.  Jmenuje se Joulupukki a bydlí v Laponsku na severu Finska. Jeho jméno je poskládáno ze dvou částí. První část Joulu znamená Vánoce. Druhá část je tvořená ze slovesa nuuttipukki. Nuuttipukki je stará finská tradice, při které si lidé oblékají oblečení z kozí kůže.

Velice zajímavé bylo i zavítání do finského jazyka, který je úplně jiný než náš rodný jazyk. Snažili jsme se uhádnout základní slovní zásobu anglických a finských Vánoc. Poslechli jsme si tradiční vánoční píseň Sylvian Joululaulu a prohlédli jsme si krásnou knihu o finských Vánocích slavného finského malíře Mauriho Kunnase.

Finská hodina byla obohacením všedních hodin angličtiny.  Tuto novou zkušenost si určitě všichni zapamatujeme.

Special English Lesson

During Christmas class of English Mrs. Stráská prepared for us a little bit of Finnish culture and language because she has been the coordinator of the project Comenius with our partner school in Finnish Jyväskylä for two years. We had the opportunity to get to know something about traditional Finnish Christmas. There is a huge difference between our Czech Christmas and Finnish, especially in meals, sweets and celebrations.

In Finland they have a special "Santa Claus". His name is Joulupukki. He lives in Lapland in the north of Finland. His name consists of two parts. The first part is Joulu and it means Christmas and the second part is from a verb nuuttipukki. Nuuttipukki is one of the old tradition of Finland when people wore clothes from goat skins.

It was excited to get to know something from Finnish language, because Czech and English language are completely different. We tried to match Finnish and English basic words connected with Christmas. We could listen to the traditional Christmas song Sylvian Joululaulu and look at a beautiful book about Finnish Christmas painted by a famous Finnish painter Mauri Kunnas.

Finnish class was a big upgrading of normal English classes. I am sure we will remember this new experience!

Tereza Polednová, Ivana Novotná, I.B a kvinta class