Newton Science Centre

Nová přírodovědná laboratoř na Bigy

Nová laboratoř na Bigy

Typickým rysem naší školy je soustavná snaha o zlepšení vybavení školy, které odpovídá současným trendům, zvláště v oblasti přírodních věd. Jedním z kroků, které vedou k tomuto cíli, je vybudování moderní přírodovědné laboratoře s názvem  Newton Science Centre.

Nové prostory s moderním vybavením  využijí žáci jak v běžné výuce, tak mimo ni v rámci volnočasových aktivit realizovaných s cílem podpořit vzdělanostní růst žáků v přírodních vědách. Žáci budou mít možnost si teoretické poznatky z přírodních věd ověřit pomocí nejmodernější techniky, a výuka se tak stane ještě efektivnější.

Vědecké centrum se bude skládat z přednáškové místnosti a prostorné laboratoře. Přednášková místnost bude vybavena nejmodernější audiovizuální technikou  (vizualizér, dataprojektor, interaktivní tabule). Laboratoř bude vybavena moderními laboratorními stoly, které odpovídají současným požadavkům na chemické či fyzikální operace. Projekt laboratoře počítá s rozvody plynu, vody, elektřiny a přístrojem na výrobu destilované vody. Protože se chceme zaměřit na oblast analytické chemie, laboratoř vybavíme i špičkovým spektrofotometrem. V laboratoři budou k dispozici také binokulárními mikroskopy s možností promítání obrazu dataprojektorem a uložení v digitální formě. K pochopení učiva fyziky byly zakoupeny žákovské sady pokusů, které pokrývají všechny základní kapitoly fyziky,  jako jsou mechanika, elektřina a magnetismus, optika aj. Všechny prováděné pokusy bude možno promítat pomocí digitální kamery na zavěšené televizní obrazovky.

Teď už se všichni, žáci i učitelé, těšíme na leden, kdy začneme Newton science centre využívat.

Za přírodní vědy

                                                                                                Ing. Pavel Chudoba