Newtonovo vzdělávací centrum na BIGY už zase ožilo

gallery

Přes všechny překážky způsobené výskytem COVIDU-19 se 5. října 2020 konal na půdě Biskupského gymnázia v Newtonově vzdělávacím centru 1. chemický workshop určený žákům nižšího gymnázia na téma DNA.


DNA je deoxyribonukleová kyselina , v jádře buněk tvoří chromozomy – nositele dědičné informace. DNA se skládá ze dvou dlouhých řetězců nukleotidů tvořených cukrem (deoxyribózou), fosfátovou skupinou a nukleovou bází (adenin [A], guanin [G], cytosin [C] nebo thymin [T]).

7 mladých účastníků workshopu se snažilo o izolaci DNA z ovoce, konkrétně z banánu. Na konci 60 minutového kurzu, za poměrně náročných hygienických podmínek (v ochranném plášti, navíc s rouškou), namotal úspěšně každý z účastníků na dřevěnou špejli část skutečného DNA. Nutno podotknout, že mezi účastníky byli také 2 odvážní primánci, kteří budou mít chemii zařazenou v rozvrhu až v příštím školním roce