Novinka! Školní klub a Středisko volného času

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky.

Od školního roku 2018/2019 je nově na BIGY zřízen školní klub a na SŠG AK středisko volného času. Školní klub nabízí aktivity pro žáky nižšího gymnázia a středisko volného času pro středoškoláky. Kromě pravidelných aktivit - kroužků a kurzů bude v průběhu roku nabízet i nepravidelné volnočasové aktivity např. kreativní odpoledne, filmové večery... S nabídkou pravidelných aktivit se můžete seznámit níže. Přihlášky k členství obdržíte od třídních učitelů. Roční poplatek je 200 Kč a aktivit si můžete zvolit, kolik zvládnete navštěvovat. Přihlašování je možné do 15. 9. 2018. Vyplněnou přihlášku předejte třídnímu učiteli.

Nabídka aktivit školního klubu - pro žáky nižšího gymnázia 

Kroužek  Lektor  Termín
Francouzský jazyk Kateřina Straková  čtvrtek 13:40 - 14:40
Španělský jazyk Jaroslava Řetická   pátek 13:40 - 14:40
Konverzace v angličtině prima Lucie Drápelová  pátek 13:40 - 14:40
Konverzace v angličtině prima Ladislav Výmola  úterý 13:40 - 14:40
Konverzace v angličtině - sekunda Jitka Stráská  pondělí - 13:40 - 14:40
Báglík Jiří Bubák  úterý 14:30 - 15:30
Sportovní hry pro NG Jiří Bubák pondělí 16:30 - 18:00
tělocvična 5. ZŠ
Plavání David Kuhn  pondělí, čtvrtek 14.00 - 15:00
středa, čtvrtek 17:00 - 18:00
Robotika Jaroslav Dvořák  od října 2018
Fotografický a video ateliér Tomáš Miškovský  čtvrtek od října 2018
Drony – létej s námi Tomáš Miškovský  čtvrtek od října 2018
BIGY sbor Ladislav Výmola  pondělí 14:30 - 15:30
Swingový orchestr Ladislav Výmola  úterý nebo středa 14:30 - 15:30
Laboratorní cvičení z chemie Martina Filipová  středa 14:30 - 15:30
Přírodovědný kroužek Lenka Melicharová  úterý 13:45 - 14:45

Nabídka aktivit střediska volného času - pro středoškoláky 

Kroužek

 Lektor  Termín

Anglický jazyk pro SŠG

L. KuncováI/M. Sedláková pondělí 14:30 - 15:30

Německý jazyk pro SŠG

Eva Kujínková středa 14:30 - 15:30

Francouzský jazyk pro gastronomii a cestování

Eva Němcová pátek 14:30 - 15:30

Bágl

Jiří Bubák  úterý 14:30 - 15:30

Sportovní hry pro VG

Jiří Bubák pondělí 18:00 - 19:00
tělocvična 5. ZŠ

Plavání

David Kuhn  pondělí, čtvrtek 14.00 - 15:00
středa, čtvrtek 17:00 - 18:00

Softball

Jiří Bubák středa 14:30 - 16:30 (září, říjen, duben - květen)

Cvičení s Janou

Jana Mokrá  středa 14.30 - 15.30
ve škole

Zdravotní tělesné cvičení

Jana Mokrá  středa 15.30 - 16.30
ve škole

Robotika

Jaroslav Dvořák  od října 2018

Fotografický a video ateliér

Tomáš Miškovský  čtvrtek od října 2018

Drony – létej s námi

Tomáš Miškovský  čtvrtek od října 2018

Studiová produkce a postprodukce

Jiří Cočev  

BIGY sbor

Ladislav Výmola  pondělí 14:30 - 15:30

Swingový orchestr

Ladislav Výmola  úterý nebo středa 14:30 - 15:30

Laboratorní cvičení z chemie

Martina Filipová úterý 15:15 - 16:15

Moderní gastronomie pro kuchaře

Petr Chalupa a Jiří Jičínský  

Moderní gastronomie pro barmany

Martin Mach  

Moderní gastronomie pro baristy

Markéta Zrzavá  

Moderní gastronomie pro cukráře

Iva Sýkorová 1 x měsíčně podle možností
13:30 - 14:30

Složitá restaurační obsluha

Marie Kovtunová  

Zdravý životní styl, zdravá výživa

Blanka Lukešová úterý 14:30 .- 15:30

Veselá matematika

Lenka Brožová
Jan Marek
 

Základy vaření

Lenka Štouračová úterý 13:45 - 14:45

Tvorba školního časopisu SŠG

Martina Růžičková úterý 14:30-15:30

Čtenářský klub

Martina Růžičková úterý 15:30-17:30

Filmový klub

Martina Růžičková středa 15:30-17:30
Tvůrčí psaní Martina Růžičková

středa 14:30-15:30

Kreativní dílna

Markéta Sedláková

 čtvrtek 14:30 - 15:30