O financích s odborníkem

V polovině května jsme do kvarty na besedu pozvali pana inženýra Havlíka, bývalého dlouholetého pracovníka Komerční banky.

Studenti si rozšířili znalosti z hodin o příklady z praxe, dozvěděli se, na co dávat pozor při založení
účtu nebo při půjčování peněz. Vědí už také, proč bankovky nejsou kryté zlatem – tolik zlata nemáme
ani my, ani jiné státy… Ing. Havlík zdůraznil rovněž důležitost hesel k účtům. Heslo „crocodil“ odhalí
hacker za pár vteřin.
Doufáme, že tuto již tradiční besedu na téma finanční gramotnost zopakujeme i příští rok a děkujeme
panu Havlíkovi za ochotu se podělit o zkušenosti.