Okresní kolo vyhrála naše studentka

Již několik let se nám v mateřském jazyce daří

Máme za sebou okresní kolo olympiády z českého jazyka a i letos se podařilo navázat na úspěchy z předchozích let.

Kategorii I., tj. základní školy a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ovládla při své premiérové účasti Blanka Rousová z kvarty. Je vidět, že mateřský jazyk jí není cizí, protože kromě tohoto úspěchu zaznamenala i úspěch v literárně-historické soutěži a za odměnu ji čeká výlet do Krakova a Osvětimi.

V kategorii II. jsme měli dvojnásobné zastoupení. Obě naše studentky se se zadáním zdárně popraly a umístily se na 4. místě (Veronika Poulová) a 5. místě (Veronika Vacková).

Všem studentkám gratulujeme k jejich umístění a Blance přejeme, ať se jí stejně daří i v kole krajském.