Oktáva 2017

Třídní učitel: Mgr. Petra Slámová

Ambrožová Veronika  
Blažíčková Barbora  
Bořil Martin  
Cempírková Ludmila  
Dlouhá Tereza  
Dlouhý Filip  
Doležal Ondřej Jan  
Drápelová Aneta  
Dvořáková Anna  
Fejtová Markéta  
Fraiová Tereza  
Horáková Johanka  
Kalina Jan  
Křivská Michaela  
Kučerová Kateřina  
Kuzmová Dominika  
Kvapil Petr  
Ledvinková Anna  
Lukášková Nikola  
Moriová Tereza  
Novotná Jana  
Pečinková Rozálie  
Pokorná Monika  
Řetický Josef  
Suchá Veronika  
Šillerová Anna  
Valoušek Matouš  
Večeřová Ivana  
Wasserbauerová Anna  
Zálešák Radko  
Zrůstová Barbora  
Žilka Jiří  

Kvarta