Opět můžeme pomáhat

Tříkrálová sbírka

Lednový kalendář říká, že šestého mají svátek tři králové – mudrcové, kteří se přišli poklonit malému
Ježíškovi. A právě v tento den vyrážejí do ulic velcí i malí oblečení do bílých hábitů.
Čtvrteční počasí sice nebylo příliš nakloněné tříkrálovým koledníkům, ti však po roční přestávce
s nadšením vyšli do ulic. O tom svědčí i úsměvy na jejich tvářích. Velkou pochvalu a díky studentky
z Biskupského gymnázia dostaly nejen od Oblastní charity, ale i od kolemjdoucích, a to v podobě
štědrých příspěvků.
Tříkrálová sbírka patří již k tradičním akcím, kterých se naši studenti rádi účastní.