Our project in England

Postřehy z realizace mobilit projektu.

Projekt Erasmus+ We are the readers

registrační číslo :   2016-1-CZ01-KA101-022867 

24th October to 4th November 2016

English in Margate - language course Jazyková příprava ke čtenářské kompetenci a gramotnosti  

Sandwich Technology School - vzdělávací systém na střední škole

Naše škola získala grant Evropské unie ke zlepšení či spíše zkvalitnění čtenářské gramotnosti, především za pomoci učitelů předmětových komisí anglického a českého jazyka ve výuce na nižším i vyšším gymnáziu. Realizace projektu má několik fází a jejich součástí jsou různé školní a mimoškolní aktivity učitelů a studentů.

Velmi zajímavou část projektu tzv. realizace mobilit absolvovaly Mgr. Iveta Dlouhá a PhDr. Jitka Stráská v městečku Margate a Sandwich v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie v rámci Bi Component kurzu.

První část aktivity obsahovala jazykovou přípravu v jazykové škole English in Margate, kde jsme pracovaly na rozvoji čtyř jazykových dovedností čtení, psaní, mluvení a poslech se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Do školy jsme docházely na dopolední výuku, která začínala v 9 hodin, ale i odpolední, která končila před pátou. Zvlášť zajímavé byly hodiny z oblasti historie a literatury, práce s texty National Geography Learning učebnice Life s důrazem na specifickou slovní zásobu, tvoření slov, kolokvialismy, význam slov ve větách, myšlenkových celcích a úvahách. Kniha Centuries of Childhood Phillipa Ariése dala podnět ke konverzaci o dětství a dospělosti, o svobodě. Jeden den jsme strávili odpovědí na otázku Jak může autor učinit článek, povídku, příběh zajímavým a sledovali jsme techniky v anglickém jazyce např. použití příslovcí, přídavných jmen, citově zabarvených a nezvyklých slov ( z latiny např. odysseus, ze španělštiny vlastní jména atp.), střídání krátkých a dlouhých vět a interpunkce. Tento proces jsme sledovali rozborem textu a následně vlastní produkcí. Dozvěděly jsme se více o práci s klasickou literaturou a prací s úryvky textu se zaměřením zasazení do historického kontextu (Stradivarius, Kublachan atp.) Asi nejzajímavější byla práce s hudbou a textem, který často opomíjí zavedené struktury a gramatická pravidla, ale může se stát vítaným zpetřením výuky. Práce s texty Boba Marleyho a Biopic ( documentary about a famous person) byla příjemnou tečkou za prvním týdnem našeho pobytu.

Druhý týden jsme dojížděly do Sandwich Technology School půl hodiny vlakem od Margate. Rozvrh hodin byl velmi náročný, začínal v devět hodin a končil v půl čtvrté odpoledne, většinou šest hodinových vyučovacích hodin. Bylo velkým překvapením, že hodiny mají opravdu 60 minut, přestávka je dopoledne jedna 20 minutová a obědová trvá hodinu. Studenti je tráví na prostranství před školou a v jídelně, kde si mohou zakoupit zdravější sendviče, ovoce, pití a též i teplou stravu v podobě jacket potato with beans nebo pasta.

Staly jsme se součástí The Department of English language a aktivně jsme se účastnily hodin výuky mateřského tedy anglického jazyka. Bylo mnoho věcí, které nás zaujaly a shrneme naše postřehy do článku o vzdělávacím systému ve Velké Británii v rámci našeho projektu a jeho prezentace ve škole, v médiích a i pro jiné školy. Jistě jsme ocenily hodiny Narrative writing, Hodnocení kreativního psaní, práci s Christmas Carols Charlese Dickense, An Inspector Calls Priestleyho a popis řeckých bájných hrdinů. Cenné informace o vzdělávacím systému nám poskytla vedoucí oddělení paní učitelka Emma Dunderdale.

Na závěr našeho pobytu jsme byly přijaty paní ředitelkou školy Tracey Savage, která řídí asi 1500 studentů ve věku 11 až 19 let a 180 učitelů, zhodnotily jsme přínos naší stáže a těšíme se na další spolupráci, kdy se zaměříme na výměnnou stáž studentů škol.

PhDr. Jitka Stráská, koordinátorka projektu 

gallery