Pár vět o Ukrajině

Návštěva z FF MU - zajímavosti o Ukrajině

Ve středu 4.4. jsme se účastnili přednášky o ukrajinských studiích a o samotné Ukrajině. První část přednášky byla věnována studiu oboru Ukrajinská studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dozvěděli jsme se, že během studií můžeme získat znalosti z ekonomiky, cestovního ruchu a dalších odvětví. Během samotného studia můžeme vycestovat právě na Ukrajinu a zdokonalit si tak mluvní projev a slovní zásobu. Nebo můžeme už během studijních let pracovat jako překladatelé. A v neposlední řadě získat přátele ze všech koutů světa. Dále jsme se dozvěděli několik poznatků z geografie Ukrajiny. Už víme, kde se nachází hlavní město Kyjev nebo krásné západní město Lvov.
V druhé části nám byla představena ukrajinština od rodilé mluvčí. Porovnávali jsme text napsaný ukrajinsky a rusky, naučili jsme se základní slovíčka a fráze. Připomněli jsme si významné ukrajinské spisovatele, mezi které patří Taras Ševčenko. Nakonec jsme si poslechli národní hymnu Ukrajiny. 
Díky poutavé přednášce jsme si domů odnesli mnoho nových a zajímavých poznatků o Ukrajině a již teď se těšíme na další besedu.
 
Magda Legerská a Eliška Pešková, 3.A
gallery