Příběh o tužce

vánoční zamyšlení

Příběh o tužce

Chlapec se díval, jak babička píše dopis. Potom se zeptal: " Píšeš o něčem, co se přihodilo nám? A není to snad příběh o mně?"

Babička přestala psát, usmála se a odpověděla vnukovi: " Máš pravdu, píšu o Tobě, ale důležitější než slova je tužka, kterou píšu. Chtěla bych, aby ses jí podobal, až budeš velký." Chlapec se na tužku zvědavě podíval, ale neviděl nic zvláštního. " Je přece stejná jako všechny ostatní tužky, které jsem kdy viděl."

"Všechno záleží na tom, jak se na věci díváš.Tužka má pět vlastností, a když si je udržíš i Ty, bude Ti na světě vždycky dobře."

První vlastnost: můžeš dělat velké věci, ale nikdy nesmíš zapomenout, že existuje Ruka, jež řídí Tvé kroky.

Druhá vlastnost: čas od času musíme přestat psát a použít ořezávátko.To tužce trochu ubližuje, ale pak je ostřejší.Proto občas musíš snést nějakou bolest, jelikož z Tebe učiní lepšího člověka.

Třetí vlastnost: tužka nám vždy umožní, abychom vzali gumu a vymazali chybu. Uvědom si, že opravit něco, co jsme udělali, nemusí být špatné, ale je to naopak důležité, abychom setrvali na správné cestě.

Čtvrtá vlastnost: na tužce není nejdůležitější dřevo nebo vnější tvar, nýbrž tuha, jež je uvnitř.Proto vždy dávej pozor na to, co se dějě ve Tvém nitru.

Pátá vlastnost: tužka vždy zanechává stopu. Stejně tak nic, co v životě uděláš, nezůstane bez následků, a proto si buď dobře vědom toho, co činíš.

( Paulo Coelho: Jako řeka, jež plyne)