Přijímací zkouška - jeden z prvních důležitých kroků v životě žáka

Doba rozhodování o výběru střední školy končí vyplněním a zasláním přihlášky. Začíná však další neméně náročné období, a to příprava na přijímací zkoušky.

Volba střední školy není jednoduchá zvláště pro toho žáka, který má mnoho zájmů a také mnoho představ o své budoucí profesi. Proces rozhodování však musí jednoho dne skončit. Do přihlášky bude třeba zapsat názvy dvou vybraných škol, nesmí chybět razítko ZŠ a podpis jejího ředitele. Dále je nutné včasné poslání či odevzdání přihlášky.
Každá správně vyplněná přihláška "najde" svého adresáta, tedy vybranou střední školu. Žák i rodič si na chvíli vydechnou, pak se znovu pustí do přípravy na přijímací zkoušku. Rodiče dohlížejí, popřípadě poradí, a žáci pilně počítají, vyplňují didaktické testy, čtou a ve škole dávají pozor.

Co se však děje s přihláškou?
I když se přihláška může pyšnit svým novým jednacím číslem, není hned založena paní sekretářkou do barevných desek. Přijde pan ředitel, dále zástupce ředitele i výchovný poradce – ti všichni si v ní čtou… a mohou se leccos dovědět: tak ten má samé jedničky, ten vynikl v matematické olympiádě, tato dívka je tělesně postižená, ale je vynikající žákyní, tento zájemce bude muset přidat v jazycích, jiný má PPP doporučená podpůrná opatření, ...

Přijímací zkouška není procházka růžovou zahradou pro žádného uchazeče, zvláště pro žáka s nějakým handicapem. Stres, obavy i určitá míra nejistoty občas přemůžou každého. Proto se snažíme připravit průběh přijímacích zkoušek tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro všechny zájemce. Je však docela logické, že jiné podmínky budou vytvořeny pro vozíčkáře, jiné pro uchazeče s poruchami učení a jiné pro ty, kteří prodělali nějaké závažné onemocnění. V těchto případech se nebráníme konzultaci s rodiči ani s odborníky. Je však důležité si uvědomit, že všichni bez rozdílu nás musí přesvědčit o tom, že mají dostatečné schopnosti a vědomosti, aby se mohli stát studenty našeho gymnázia. Proto je třeba v jednotné přijímací zkoušce podat co nejlepší výkon a dále úspěšně vyplnit test studijních předpokladů, který vytváříme na naší škole. 

Na co byste neměli zapomenout?
Nejenom správně vyplnit přihlášku, ale dát nám vědět, jakých úspěchů jste dosáhli v různých oblastech nebo jestli nemáte nějaký handicap – žák se specifickými vzdělávacími potřebami (podpůrná opatření, která doporučuje školské poradenské zařízení - PPP a SPC).

Někteří svou první zkoušku mohou prožívat velmi intenzivně, jiní nad ní mávnou rukou. Určitě je nejlepší zvolit „zlatou střední cestu“ – zdravý strach pozitivně ovlivňuje výkon jedince, je tedy nejlepší motivací.


Těšíme se na vás, budoucí primáni a prváci.

                                                                            Mgr. Hana Fejtová, výchovný poradce