Přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

Informace k 14. 4. 2020

Nové informace - návrh na uvolnění škol

harmonogram uvolňování A

harmonogram uvolňování B

ČT 24

IDNES

Informace 31.3. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Hlavní informací je, že termín zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

 „Nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet. Bylo tedy nutné, abychom s kolegy na ministerstvu školství přistoupili k legislativním úpravám, které by výše uvedené zkoušky umožnily konat v náhradních termínech a v nezbytných případech i s upravenou organizací a podobou. V krátkém čase, který jsme ale také věnovali intenzivním debatám a konzultacím, jsme přijali právní úpravu. Prioritou pro nás bylo zachování rovnováhy mezi zájmem dětí, rodičů, škol a všech dalších návazných kroků, jako jsou například přijímací zkoušky na vysoké školy v případě maturitních zkoušek. Je zřejmé, že odborné i osobní názory některých z Vás nemusí všechna přijatá řešení považovat za ideální. Přesto jsem toho názoru, že tato situace je natolik mimořádná, že nelze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem. Řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ říká k nově přijatému zákonu ministr školství Robert Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Zákon MŠMT

Časová osa zkoušek