Primáni vypěstovali plísně a kolonie bakteri

gallery

Žáci primy si v hodinách přírodopisu vyzkoušeli práci laborantů mikrobiologie. Konkrétně se jednalo o kultivaci bakterií a plísní do agarového média s ovčí krví. Petriho misky s živnou kulturou zajistila přímo jedna ze studentek primy. Po týdenní kultivaci v teplém prostředí zažili primáni nevšední podívanou. V Petriho miskách objevili nejrůznější kolonie bakterií, z říše hub se pak jednalo nejčastěji o kvasinky. Studenti prostřednictvím experimentu zjistili, které organizmy skrytě dřímají na jejich osobních předmětech (náušnice, čip na obědy, mince, hodinky…). Více vám prozradí přiložené fotografie, které pořídili sami primáni.