Příprava na soutěže v AJ

Konverzační soutěž začíná

Příprava na třídní/ školní kola soutěže v AJ 2022-23

V průběhu prosince v hodinách AJ třídní kola

Prima, sekunda 1. kat. 11. ledna 2023 školní kolo

3. vyučovací hodina

Popis obrázku https://www.helpforenglish.cz/article/2006071903-jak-na-to-popis-obrazku

Poslech

Okruhy ke konverzaci:

My family. My friends. My house/flat.

My town. Žďár nad Sázavou.

Hobbies. My afterschool activities.

My typical day.

My healthy lifestyle.

My holidays.

My School. 

Tercie, kvarta 2. kategorie 11. ledna 2023 školní kolo

4. vyučovací hodina

Popis obrázku https://www.helpforenglish.cz/article/2006071903-jak-na-to-popis-obrazku

Poslech

Okruhy ke konverzaci:

Holidays. Travelling and transport.

Festivals in The CR and The U.K.

My healthy lifestyle.

Family life. My Friends.

My Daily Routine.

Hobbies – Leisure time activities.

The Bishop Grammar School. 

Vyšší gymnázium 1. – 3 ročník 3. kategorie

11.ledna 2023 1. a 2. vyučovací hodina

Okruhy ke konverzaci:

Dle maturitních konverzačních okruhů uveřejněných na www.bigyzr.cz

Problémové otázky – „for and against“

Role Play

Popis obrázku https://www.helpforenglish.cz/article/2006071903-jak-na-to-popis-obrazku

Poslech

Průběh školních kol soutěže ve všech kategoriích:

  1. Poslech s porozuměním
  2. Stručné představení soutěžícího
  3. Popis obrázku
  4. Konverzační téma

Za PK AJ Jitka Stráská dne 6.11. 2022