Přípravné kurzy

Opět pořádáme přípravné kurzy pro uchazeče o studium na Bigy

KURZ PŘÍPRAVY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA BIGY


Hlásíte se letos na Bigy? Máte obavu z přijímacích zkoušek? Chcete být na ně připraveni?


Od února 2019 připravujeme pro budoucí uchazeče opět přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.


Nabízíme vám nejen systematickou a kvalitní přípravu na novou formu přijímacích zkoušek, které proběhnou v dubnu 2019, ale také výjimečnou možnost seznámit se s prostředím naší školy, se způsobem středoškolského studia i s našimi pedagogy.


Kurz je rozvržen do čtyř lekcí. Lekce budou probíhat vždy od 15.00 hodin v budově naší školy.


Jednotlivé lekce kurzu povedou zkušení pedagogové. Ti s vámi budou také konzultovat veškeré problémy, na které narazíte během své individuální přípravy.  


Možnost individuální konzultace dle telefonického/e-mailového kontaktu. 


Jaké pomůcky si přinést s sebou: obyčejnou tužku, propisku, poznámkový blok nebo sešit, rýsovací potřeby. A dobrou náladu!


Těšíme se, že naši nabídku využijete a že se s vámi v únoru 2019 setkáme na půdě Biskupského gymnázia.
Uzávěrka přihlášek do kurzu je 30. ledna 2019.