Přípravné kurzy 2020

Přihlaste se na přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Hlásíte se letos na Bigy? Máte obavu z přijímacích zkoušek? Chcete být na ně připraveni?

Od února 2020 připravujeme pro budoucí uchazeče opět přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Nabízíme vám nejen systematickou a kvalitní přípravu na novou formu přijímacích zkoušek, které proběhnou v dubnu 2020, ale také výjimečnou možnost seznámit se s prostředím naší školy, se způsobem středoškolského studia i s našimi pedagogy.

Kurz je rozvržen do čtyř lekcí. Lekce budou probíhat vždy od 15.00 hodin v budově naší školy.

Jednotlivé lekce kurzu povedou zkušení pedagogové. Ti s vámi budou také konzultovat veškeré problémy, na které narazíte během své individuální přípravy. 

Možnost individuální konzultace dle telefonického/e-mailového kontaktu.

Cena přípravného kurzu je 300,- Kč.

Jaké pomůcky si přinést s sebou: obyčejnou tužku, propisku, poznámkový blok nebo sešit, rýsovací potřeby. A dobrou náladu!

Těšíme se, že naši nabídku využijete a že se s vámi v únoru 2020 setkáme na půdě Biskupského gymnázia.

Uzávěrka přihlášek do kurzu je 30. ledna 2020.

Přihlásit k přípravnému kurzu se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfelJCxN21TzxWXOBOReiLqTbnRiyVcXkVpqS3qq9YvW3NJpg/viewform 

Platbu za přípravný kurz ve výši 300,- Kč uhraďte prosím do 3. 2. 2020 na účet Biskupského gymnázia č. 110078650/0300, do poznámky napište jméno a příjmení uchazeče.