Přírodověda

Realizované přírodovědné projekty

Podpora fyzikálního a chemického vzdělávání na Bigy
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost


V rámci těchto projektů byly realizovány následující aktivity:


1.      tvorba digitálních učebních materiálů
2.      vzdělávání učitelů
3.      inovace výukových metod v chemii a fyzice
4.      tvorba souborů metodických materiálů, praktických cvičení a testových úloh
5.      zefektivnění výuky přírodovědných oborů
6.      kroužky fyziky, chemie a biologie pro žáky partnerských škol
7.      vybudování moderní laboratoře, její vybavení nejmodernější technikou
8.      stáže žáků Bigy na špičkových vědeckých pracovištích
9.      tematicky zaměřené exkurze, přednášky a kempy pro žáky i učitele Bigy
10.    přednášky předních českých vědeckých kapacit
11.    zavedení programu vzájemného učení

 

Přírodovědné slovníky